REGULAMIN
III LISEWSKI BIEG JASZCZURCZY
Dystans 10 km
Lisewo – 10 czerwca 2017r. /sobota/
godz. 11.00

I. Organizator
- Rada Gminy Lisewo
- Urząd Gminy w Lisewie
- Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Lisewo
- Adam Janowski
- Bartosz Jaworski

II. Cel biegu

 1. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania na terenie Gminy Lisewo
 3. Promocja Gminy Lisewo.
 4. Nawiązanie do wydarzeń historycznych związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa Jaszczurczego na terenie Gminy Lisewo.

III. Trasa biegu

 1. Start (godz. 11.00) i meta na stadionie sportowym w Lisewie, przy ul. Toruńskiej 13
 2. Dystans 10 km, każdy kilometr oznaczony znakami pionowymi.
 3. Nawierzchnia – asfalt o zróżnicowanej konfiguracji.
 4. Na trasie (dwa punkty) i mecie ustawione będą punkty z wodą.
 5. Limit ukończenia biegu – 1 godz. 30 min.

IV. Program szczegółowy
8.30 - otwarcie biura zawodów, które zlokalizowane będzie w Hali Sportowej, przy ul. Toruńskiej 16 (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisewie)
10.30 - zamknięcie biura zawodów,
10.55 - powitanie zawodników na linii startu,
11.00 - start,
ok. 13.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy.

V. Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2017
III Lisewski Bieg Jaszczurczy zaliczany jest do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wszystkie informacje wraz z aktualną klasyfikacją cyklu i regulaminem znajdują się na stronie Grand Prix: http://www.grand-prix-biegi.pl

VI. Klasyfikacja

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Kategorie wiekowe.
  Mężczyźni Kobiety
  M16 16-17 lat, K16 16-17 lat
  M18 18-29 lat K18 18-29 lat
  M30 30-39 lat, K30 30-39 lat
  M40 40-49 lat, K40 40-49 lat
  M50 50-59 lat K50 50-59 lat
  M60 60-69 lat K60 60-69 lat
  M70 70 lat i więcej K70 70 lat i więcej

   
 3. Klasyfikacja mieszkańców gminy Lisewo – Kobiety i Mężczyźni.

VII. Pomiar czasu
Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, który wydany zostanie w biurze zawodów. Zawodnik winien przymocować otrzymany chip do sznurówki buta startowego. Chipy podlegają zwrotowi.

VIII. Nagrody

 1. Klasyfikacja generalna - mężczyźni
  - za miejsca I – III – puchary i nagrody rzeczowe
 2. Klasyfikacja generalna - kobiety
  - za miejsca I – III – puchary i nagrody rzeczowe
 3. Klasyfikacja wiekowa
  - puchary za miejsca I - III w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn
  Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 4. Klasyfikacja mieszkańców gminy Lisewo
  - puchar za pierwsze miejsce w grupie kobiet i mężczyzn,
 5. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w określonym w regulaminie limicie czasowym otrzymają pamiątkowe medale.
 6. Wśród wszystkich uczestników biegu losowane będą atrakcyjne nagrody.

IX. Uczestnictwo

 1. Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu - pobierz).
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, ze uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 10 czerwca 2017 r. – dzień zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający wpłatę opłaty startowej (w przypadku pojawienia się wątpliwości co do uiszczenia opłaty startowej).
 7. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 8. Uczestnik wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 9. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesłania informacji o biegach cyklu Grand Prix oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników biegu.
 10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 11. Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym ma obowiązek na polecenie organizatora oddać numer startowy. Po oddaniu numeru startowego może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku oraz zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym.
 12. Organizator biegu zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie i po biegu.
 13. Bieg jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

X. Opłata startowa

 1. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać poprzez stronę http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-lisewo do dnia 07.06.2017r. lub do momentu osiągnięcia limitu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie do dnia 07.06.2017 r. lub do momentu osiągnięcia limitu zgłoszeń (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 15.00 – nr tel. 56 676 85 43 lub 721 368 141.
 3. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 30 zł – do dnia 15.05.2017 r.
 4. Od dnia 16.05.2017 r. do 07.06.2017 r. obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł.
 5. Za terminową opłatę uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora.
 6. Limit uczestników biegu wynosi 350 osób.
 7. Zgłoszenia można dokonać w dniu imprezy wraz z opłatą w wysokości 50 zł, którą należy uregulować w biurze zawodów (o ile w momencie dokonywania zagłoszenia nie został przekroczony limit 350 uczestników).
 8. Osoby które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2016 lub 2015 mają prawo do zniżki 5 zł w opłacie startowej, osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2015 i 2016 mają prawo do zniżki 10 zł.
 9. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 15.05.2017 r. nie otrzymują pamiątkowej koszulki.
 10. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Opłatę startową należy wpłacić na konto:

  Urząd Gminy Lisewo Bank Spółdzielczy w Chełmnie
  Nr konta: 41 948600050012004320030005
  Tytułem: Opłata startowa – Imię i nazwisko zawodnika, miejscowość

 11. Istnieje możliwość dokonania zbiorowej opłaty dla drużyn, klubów i grup biegowych. Opłatę startową należy wpłacić na określone wyżej konto – tytułem: Opłata startowa – nazwa drużyny, klubu, grupy biegowej, imiona i nazwiska zawodników.
 12. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
 13. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną pomiaru czasu biegu, wodę na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu (szatnia, depozyt, natryski) oraz posiłek po biegu.
 14. Uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej do 15.05.2017 r. otrzymują dodatkowo okolicznościową koszulkę.

Z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy gminy Lisewo, którzy otrzymują w całości wyżej opisane świadczenia.

Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach: www.bieg.lisewo.com www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki oraz www.maratonypolskie.pl

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dyrektor biegu
Bartosz Jaworski


Kontakt:
Bartosz Jaworski (Dyrektor biegu) - tel. 513 155 554; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Michał Lewandowski (Koordynator biegu) – tel. 603 562 820; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.