Dla wszystkich osób, które do dnia biegu ukończą co najmniej 70 lat organizatorzy wprowadzili zniżkę opłaty wpisowej w wysokości 50 %